Workshop – Novinky pro učitele v Moodle 3.6

Děsí Vás změny v Moodlu po upgradu na verzi 3.6? Přijďte na workshop, kde budete seznámeni s novými funkcemi aktuální verze.

Datum: 18. 9. 2019

Čas: 14. 30. – 16.30 hod.

Místnost: učebna EDIS, José Martího 407/2, Hotel Krystal, 2. patro, Praha 6 Veleslavín

Registrace: ZDE

Představíme Vám zejména tyto novinky:

  • Nový vzhled ikon kurzů na nástěnce, blok událostí na nástěnce
  • Efektivnější práce s účastníky kurzu při administraci kurzu, odeslání zprávy skupině
  • Nahrání zvukového komentáře k ohodnocenému úkolu
  • Test – označování testových otázek štítky, nahrání zpětnovazebního souboru při ručním známkování testových otázek, snazší nastavení testové úlohy Drag and drop, přehlednější statistika výsledků v testu
  • Rozlišení typu odevzdávaných souborů ve workshopu a testu (pro dlouho tvořenou úlohu)
  • Skrytí své identity v bloku přihlášení uživatelů

Školení bude probíhat na PC formou workshopu. Předpokládá se, že účastníci školení mají základní znalost Moodlu verze 3.4.

Těšíme se na brzkou shledanou!

Centrum pro podporu e-learningu

 Podpořeno projektem: Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362)

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.