MS Teams

Aktuálně: Záznam z webináře Umělá inteligence v praxi učitele: využití AI v produktech Microsoft365 najdete zde. Seminářem provází Ing. Karel Klatovský, Microsoft CZ

Centrální licence UK versus fakultní licence

Na Univerzitě Karlově je možno se připojit do dvou prostředí MS Teams v závislosti na použité licenci. Proto prosím vždy věnujte pozornost tomu, ve kterém prostředí probíhá výuka. Vyučující mohou využít pro svou výuku obě prostředí. Do univerzitního prostředí office365.cuni.cz se hlásíte loginem osobnicislo@cuni.cz a následně přihlašovacími údaji do CAS. Pro vstup do fakultního prostředí využijte návod na stránkách příslušné fakulty. 

⇒ Podpora Office365 (centrální licence UK)

Podpora Office365 (centrální licence UK)

Tato podpora se týká univerzitní licence MS Teams. V případě, že pracujete s fakultní licencí, je třeba se obrátit na fakultní podporu. Pro obsluhu individuálních fakultních licencí nemáme pravomoce. Děkujeme za pochopení!

⇒ Obecné návody na cloudové služby M365

Obecné návody na cloudové služby M365 naleznete na stránkách https://www.cuni.cz/m365 (stránky vyžadují přihlášení skrze CAS)

Ukládání nahrávek z online schůzky

Během února 2021 došlo ke změně v ukládání nahrávek z online schůzek. Pokud schůzku vytvoříte v kanálu týmu, nahrávka se po ukončení schůzky uloží do sharepointu daného týmu. Pokud schůzku vytvoříte přímo z kalendáře mimo tým, nahrávka je uložena na OneDrive toho, kdo nahrávku spustil. V rámci sharepointu mají všichni členové schůzky k nahrávce editační práva, nahrávka na OneDrive má pro ostatní členy schůzky vyjma vlastníka/prezentujícího defaultně nastaven mód view only (pouze prohlížení). Dokument popisující zmíněné změny naleznete zde.

 

Odkazy

 

Srovnání MS Teams a LMS Moodle
Činnost MS Teams Moodle
Záloha, obnova a reset kurzu NE ANO
Testování ANO, ale s limity ANO
Známkování ANO, ale s limity ANO
Sledování plněné činností ANO, ale s limity ANO
Evidování prospěchu studenta ANO, ale s limity ANO
Online přednášky ANO NE
Pořizování záznamu přednášky ANO NE
Sdílení materiálů ANO ANO
Komunikace ANO ANO
Zadávání/odevzdávání úloh ANO ANO

Návody na práci v MS Teams

Jak se přihlásit do celouniverzitního prostředí Office 365 a celouniverzitního MS Teams . Pakliže vaše fakulta disponuje fakultní instalací MS Office 365/MS Teams, využijte buďto fakultní instalaci, nebo se před přihlášením do celouniverzitního prostředí musíte s fakultního prostředí odhlásit.

  • Jak přidat studenty do týmu pomocí vygenerovaného kódu. Návod zde.
  • Návod pro studenty. Jak se připojit do týmu pomocí kódu zde.
  • Návod na založení třídy (týmu) naleznete zde.
  • Návod na vytvoření přednášky (schůzky) naleznete zde.
  • Pořízené nahrávky během schůzky zde.
  • Jak využít MS Stream a Sharepoint zde.
  • Jak využívat Teams pro vzdělávání zde.
  • Jak pracovat s breakout rooms? Návod zde.
  • Návod jak zkopírovat obsah týmu.
  • Masarykova Univerzita v Brně vytvořila rozsáhlé návody na práci s MS Teams. Naleznete je zde

Záznamy z webinářů a prezentace

Záznamy ze školení najdete v kalendáři školení.

Starší záznamy:

Často kladené dotazy

Online přednášky/schůzky

Jaký je maximální počet účastníků na jedné schůzce?

300 účastníků

Může se ke schůzce připojit i někdo mimo fakultu/univerzitu?

Ano, může se připojit kdokoli, kdo má odkaz.

Musí se studenti přihlásit do Teams, aby se mohli účastnit schůzky?

Do Teams se musí přihlásit pouze vyučující, studenti se přihlašovat nemusí, těm stačí odkaz.

Pokud jsou dva vyučující z různých fakult, jak zajistit, aby měli oba stejný přístup a stejné funkce?

Přihlaste se do Office 365 pomocí svého univerzitního účtu (nikoli fakultního), který má tvar cislo_osoby@cuni.cz

Mohu někde získat prezenční listinu ze schůzky, abych věděl, kdo byl na přednášce přítomný?

Ano, organizátor schůzky může kliknout na možnost Zobrazit účastníky a následně Stáhnout prezenční listinu. Prezenční listina se stáhne ve formátu .csv se jmény účastníků, akcemi uživatelů a časovou známkou.

Je možné ze schůzky pořídit záznam? Na jakém místě záznam najdu?

Ano. Záznam můžete pořídit z prostředí online místnosti. V nabídkové liště kliknete na ikonu „tří teček“ a dále na Spustit nahrávání. Na konci schůzky na stejném místě vypnete nahrávání. Posléze se záznam zpracuje. Po dobu dvaceti dnů ho naleznete v příslušném týmu a kanálu pod vytvořeným příspěvkem o online schůzce nebo přímo v chatu místnosti.

Jakým způsobem uchovat záznam déle než po dobu dvaceti dní?

Záznam si stáhněte. Vložte ho na MS Stream a sdílejte ve vašem týmu. Návod na vložení videa do MS Stream zde.

Může student při konání schůzky sdílet s ostatními různorodé materiály?

Ano. Ale ale musí mít přidělenou roli „prezentující“. Pokud tuto roli nevlastní, můžete mu ji přidělit přímo během konání schůzky ve volbách u jeho jména v seznamu účastníků.

Třídy/týmy

Jaký je maximální počet účastníků v jednom týmu/třídě?

10 000 účastníků

Jak se studenti mohou přihlásit do mého týmu?

Studenty můžete buď přidat po jednom (kliknete pravým tlačítkem na název týmu > přidat člena), nebo si necháte vygenerovat kód prostřednictvím Správa týmu > Nastavení > Kód týmu, který pak studentům rozešlete. Studenti se pak přihlásí do Teams, kliknou na Připojit se k týmu nebo vytvořit nový > Připojit se k týmu pomocí kódu, a tam zadají kód vašeho kurzu. Podrobnější informace najdete v tomto návodu. 

Může se do týmu připojit i někdo mimo fakultu/univerzitu?

Ano, v MS Teams je možné přidat do týmu i studenty či kolegy mimo Univerzitu Karlovu, kteří budou zařazeni do týmu jako hosté. Aby se hosté mohli do týmu připojit, musí mít účet u Microsoftu. Pokud nemají, budou automaticky vyzváni, aby si účet zdarma vytvořili. 

Jaká oprávnění mají hosté v týmu? Mohu oprávnění změnit? 

Většina oprávnění hostů se nastavuje na celouniverzitní úrovni (případně na fakultní úrovni u fakultních instalací). Na celouniverzitní úrovni mohou hosté během online schůzek sdílet obrazovku, mohou přispívat do chatu a své zprávy zde mazat nebo upravovat. Podrobnosti k nastavení hostů na celouniverzitní úrovni naleznete na níže přiloženém obrázku. Tato nastavení platí pro celou univerzitu a nelze je měnit na úrovni správce týmu. Vlastník týmu může ve správě týmu nastavit, jestli mohou hosté vytvářet nové kanály (skupiny) v rámci týmu nebo je mazat (jak tato oprávnění nastavit naleznete např. v tomto návodu). 

Je možné propojit Studijní informační systém a MS Teams (např. načtení seznamu studentů ze SIS)?

Ano. Pro možnosti propojení kontaktujte fakultní koordinátory SIS. Seznam koordinátorů se nachází zde.