Moodle na UK

Aktuálně k systému Moodle na UK 

V současnosti využíváme verzi Moodle 4.2. Upgrade na vyšší verzi 4.4. děláme opět z bezpečnostních důvodů a k zabezpečení kompatibility se všemi podpůrnými systémy. Upgrade bude probíhat tradičně na přelomu července a srpna. Novinky pak představíme na úvodním školení na začátku září 2024. Vzhledem k nárůstu počtu nových kurzů využíváme více centrálních instalací, tyto jsou pro přehlednost odlišeny barvou. Jejich rozhraní a funkce jsou nicméně shodné.

Pro všechny centrální instalace Moodle UK platí:

  • Kontakty na podporu Moodle najdete zde.
  • Návody pro práci s Moodle najdete zde.
  • Záznamy školení práce s Moodle najdete zde.
  • Formuláře žádostí pro založení/přeřazení/smazání/zálohování kurzů najdete zde.

POZN: Kromě centrálních instalací provozují některé fakulty/katedry/střediska vlastní individuální instalace Moodle:

Vlastníci kurzu

Vlastníkem konkrétního kurzu je osoba, která odeslala žádost o založení tohoto kurzu. Vlastník kurzu může do svého kurzu přidávat další osoby s rolí učitel. Správci Moodle další učitele do kurzu zapisují pouze s vědomím vlastníka kurzu (například při přístupu oprávněných osob pro potřeby akreditace pod.). Pouze s vlastníkem kurzu, či s jeho vědomím jednáme o osudech kurzu jako je např. znovuzpřístupnění kurzu, přeřazení do jiné kategorie, přenesení kurzu na jinou instalaci Moodle, zálohování kurzu s daty uživatelů či smazání kurzu.

⇒ Kdo, kromě vlastníka, má ještě přístup do kurzu?

Do kurzů mohou, kromě vlastníka a jím určených uživatelů, vstoupit pouze kontaktní osoby za provozovatele instalací Moodle, tedy osoby z ÚK UK:

  • Alexandra Polášková (administrátor)
  • Petr Kališ (administrátor)
  • Hana Ovesleová (manager)
  • Dean Posavec-Malok (manager)
  • Tomáš Nikl (manager)

Tyto osoby vstupují do kurzů pouze z důvodu správy systému a z důvodu uživatelské podpory. Jsou vázány mlčenlivostí co se obsahu kurzů týká a proto samozřejmě tyto informace nikomu neposkytují.

⇒ Proč máme v adresách našich instalací Moodle zkratku dl?

Tato zkratka vznikla historicky, kdy na počátku provozu Moodle byl předpoklad, že systém bude sloužit především pro distanční výuku, tedy distance learning a odtud zkratka dl. V současnosti je Moodle na UK většinou využíván v režimu blended learning, tedy je doplňkem prezenční výuky, zkratku jsme ale z nostalgických důvodů ponechali.