Webová knihovna eCUNI

Webová knihovna eCUNI

Webová knihovna umožňuje tvorbu interaktivních výukových materiálů. Interaktivní výukové materiály v sobě obsahují aktivizující prvky ve formě médií, které jsou přirozenými součástmi dokumentu. Jsou to videa, animace, knihovny obrázků, knihovny fotografií, zvukové soubory, doplňovací interaktivní cvičení, interaktivní mapy, interaktivní obrázky, interaktivní grafy, 3D objekty. Dále zde mohou být obsaženy autoevaluační nástroje – testy a cvičení s korekturou a studijní nástroje – zvýraznění textu, tvorba poznámek, sdílení zvýrazněného textu, sdílení poznámek, citace, vyhledávání v textu. Práci s interaktivními výukovými materiály umožňují nativní aplikace – čtečky a internetové prohlížeče operačních systémů Windows, Linux, Mac OS (Explorer, Edge, Chrome, FireFox, Opera, Safari). Systém je napojen na autentizaci pomocí CAS, bude doplněn o e-shop.

V případě dalších informací pište na adresu moodle-help@ruk.cuni.cz nebo kontaktujte podporu:

Mgr. Dean Posavec-Malok |  | T: +420 224 491 108 | E: dean.posavec-malok@ruk.cuni.cz