Kurzy pro ukrajinské studenty v ZS 2022/2023

Vážené studentky, vážení studenti,

Univerzita Karlova se jako největší vzdělávací instituce v České republice rozhodla nabídnout pomocnou ruku ukrajinským studentům. Jednou z forem je zprostředkování nabídky distanční a hybridní výuky uskutečňované akademickými pracovníky na Univerzitě Karlově. V nabídce kurzů (v anglickém či českém jazyce), jsou přednášky z celé řady vědních oblastí. Cílem této pomoci je překlenout současnou situaci a poskytnout náhradu výuky, která je v důsledku válečného konfliktu přerušena či omezena. Věříme, že i takto můžeme jako Univerzita Karlova nabídnout pomocnou ruku a zmírnit utrpení, které ukrajinský lid v současnosti zažívá.

Další aktivity pro ukrajinské studenty organizované Univerzitou Karlovou

Informace pro vyučující

Pokud byste rádi poskytli svůj kurz ukrajinským studentům zaregistrujete se prosím v tomto formuláři. Následně budete kontaktováni pracovníky Centra pro podporu e-learningu. 

Podpůrné školení zaměstnanců poskytující přednášky pro ukrajinské studenty:

 • termín bude upřesněn | 15:00-16:30 | Podpůrné školení zaměstnanců poskytující přednášky pro ukrajinské studenty | registrace
Proces sdílení přednášek pro ukrajinské studenty

Vážení učitelé, pokud se chcete zapojit do této iniciativy, postupujte podle tohoto návodu:

 1. Zaregistrujte svůj kurz na této stránce.
 2. Následně budete kontaktováni Centrem podpory e-learningu, kterému upřesníte počáteční nastavení kurzu.
  V rámci iniciativy nabízí Univerzita Karlova dva typy kurzů:

  1. Uzavřené – do uzavřených kurzů se může zapsat pouze osoba, která se zaregistrovala v systému Moodle MOOC
  2. Uzavřené zabezpečené přístupovým klíčem – do uzavřených kurzů se může zapsat pouze osoba, která se zaregistrovala v systému Moodle MOOC a která zná přístupový klíč. – Student Vás bude kontaktovat s přihláškou, kterou můžete schválit a zaslat mu přístupový klíč do kurzu.
 3. Po zadání kurzu pak spravujte kurz v systému Moodle MOOC tak, jak jste zvyklí z jiných instalací systému Moodle na univerzitě.

REGISTRACE | Své kurzy můžete zaregistrovat v tomto formuláři.

Kontakt na uživatelskou podporu pro vyučující UK

⇒ Kontakty na uživatelskou podporu UK

Email:

PODPORA | Uživatelské návody pro práci se systémem Moodle najdete na této stránce.

Často kladené dotazy
MOOC UK Jde o e-learningovou platfomu (Massive Open Online Courses) , jejímž cílem je zpřístupňovat zajímavé poznatky široké veřejnosti. Posláním platformy a otevřených výukových materiálů, které jsou zde umístěny, je zejména prezentovat výsledky činnosti akademiků Karlovy univerzity. Na tomto e-learningovém portále se nacházejí zejména otevřené kurzy, které jsou zdarma, a účastnit se jich může kdokoliv. MOOC platforma obsahuje online kurzy v českém i anglickém jazyce. Současně zde budou být nabízeny i kurzy pro odbornou veřejnost, které mohou být zpoplatněny a díky nimž si úspěšní absolventi zvýší svou odbornou kvalifikaci.

Informace pro ukrajinské studenty

Milí studenti,

pokud se chcete zúčastnit této iniciativy a navštěvovat kurzy určené pro ukrajinské studenty postupujte prosím dle tohoto návodu:

 1. Vyberte si kurz, který chcete studovat – seznam kurzů najdete v tabulce níže.
  Karlova univerzita nabízí dva typy kurzů:
  1. uzavřený – dostupný po registraci v systému https://mooc.cuni.cz/
  2. uzavřený – zabezpečený přístupovým klíčem či ručním zápisem – do uzavřených kurzů se může dostat pouze osoba, která se zaregistrovala v systému Moodle MOOC a která zná přístupový klíč
 2. Můžete začít studovat dle pokynů vyučujícího.

V případě technických problémů kontaktujte Helpdesk na adrese: moodle-help@ruk.cuni.cz, do předmětu emailu napište zkratku UA

Přehled všech nabízených přednášek pro ukrajinské studenty