MOOC – Spánková medicína v praxi

Online kurz Spánková medicína v praxi je jedním z prvních online kurzů umístěných na MOOC platformě, kterou provozuje Centrum pro podporu e-learningu Ústřední knihovny Univerzity Karlovy. Vytváření MOOC (Massive Open Online Courses) je běžné na mnoha zahraničních univerzitách, které tímto způsobem zpřístupňují zajímavé poznatky široké veřejnosti.

 

Jak se přihlásit: V případě zájmu prosím vyplňte formulář ZDE. Přihlašovací údaje, potřebné pro zápis do kurzu, Vám budou zaslány po zaevidování platby za účast v kurzu.

 

Spánková medicína v praxi

Zaměření: Cyklus přednášek z oboru Spánkové medicíny, který si klade za cíl seznámit účastníky kurzu s teoretickými základy oboru a s celým spektrem poruch spánku tak, aby bylo možno získané vědomosti bezprostředně uplatnit v praxi.

 

Struktura kurzu: Součástí kurzu jsou dva e-learningové bloky přednášek

1) První blok zahrnuje teoretické přednášky věnované základním mechanismům spánku

2) Klinická část zahrnuje přednášky zaměřené na správnou diagnostiku a praktické léčebné algoritmy poruch spánku

3) součástí kurzu je rovněž dvoudenní prezenční workshop věnovaný kazuistikám a praktickým postupům zahrnující všechny domény Spánkové medicíny, probíhá v NUDZ, formou hands-on.

 

Organizuje: Oddělení spánkové medicíny NUDZ

Odborná garance: MUDr. Jitka Bušková, PhD.

Autoři e-learningových přednášek:

MUDr. Jitka Bušková, Ph.D. (Národní ústav duševního zdraví, 3. LF UK)

MUDr. Eva Miletínová, MSc. (Národní ústav duševního zdraví, 3. LF UK)

PhDr. Jana Kopřivová, PhD. (Národní ústav duševního zdraví, 3. LF UK)

Doc. RNDr. Zdena Bendová, PhD. (Fyziologický ústav, PřF UK)

MUDr. Jaroslav Lněnička (Klinika pneumologie 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce)

MUDr. Jaroslav Betka, PhD. (Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, FN Motol)

MUDr. Petr Bušek, PhD. (Všeobecná fakultní nemocnice Praha, 1. LF UK)

 

Studijní cykly:

Zimní semestr 1. 10. 2019 – 30. 1. 2020

Letní semestr 1. 2. 2020 – 30. 6. 2020

Prezenční workshop bude uspořádán po dohodě.

 

Kurz je primárně určen pre- a postgraduálním studentům lékařských fakult, jejichž pedagogové se na tvorbě přednášek podíleli. Vzhledem k zájmu ze strany dalších studentů psychologie, technických a přírodovědných oborů a odborné lékařské veřejnosti, jsme se rozhodli i těmto zájemcům přednášky zpřístupnit. Pro zájemce vyjma studenty lékařských fakult UK je kurz zpoplatněn částkou 2 300,-Kč včetně DPH.

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.