Seminář Kvalifikační práce v čase AI

Seminář Kvalifikační práce v čase AI

Termín semináře: 18. 04. 2024 od 8:30 – 11:00 hodin
Forma semináře: prezenčně
Místo konání: místnost č. 117, Právnická fakulta UK, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1
Kapacita semináře: 20 osob
Lektor:
JUDr. Mgr. Michal Urban Ph.D.

Anotace:

Cílem tohoto semináře je otevřít debatu o tom, jak by se v důsledku příchodu nástrojů umělé inteligence mohly proměnit kvalifikační práce a přístup k nim. Je nesporné, že nástroje umělé inteligence poskytují při přípravě kvalifikačních prací podporu a pomoc. Je třeba očekávat, že řada studujících je bude využívat. Zejména velké jazykové modely mohou pomoci s celou řadou kroků v rámci přípravy kvalifikační práce. Dokáží udělat rešerši, shrnout článek, napsat abstrakt, vygenerovat varianty názvu práce, její strukturu a hlavní argumenty. Dokáží „zatextovat“ fragmenty textu, které jim poskytneme, rozepsat strohé věty na složitější a vědečtěji znějící souvětí. Pomohou s jazykovou korekturou. Při pokročilé práci pak lze s jejich pomocí zpracovávat empirická data. Kolik studujících nástroje AI zapojí do tvorby své kvalifikační práce můžeme ovlivnit tím, jestli jejich použití budeme doporučovat, nebo dokonce vyžadovat, nebo o nich budeme spíš mlčet, či od používání dokonce zrazovat. Každopádně je jen těžko představitelné, že by tyto veřejně dostupné nástroje nepoužíval nikdo, nebo že bychom jejich používání dokázali spolehlivě odhalit. 

Stojí před námi tedy otázka: jak se k této situaci postavit. Proměníme nějak to, co kvalifikačními pracemi rozumíme či jak s nimi pracujeme (jak vznikají, jak jsou obhajovány…)? Pokud ano, jaké možnosti se nabízí? V rámci tohoto semináře budeme právě o těchto otázkách diskutovat, a to včetně konkrétních možností, jak lze současné chápání kvalifikačních prací „přemyslet“. 

Struktura semináře:
  1. Nejprve budou představeny základní způsoby, jak lze nástroje generativní inteligence při psaní prací použít, přičemž se zaměříme na to, jak konkrétně mohou studujícím práci usnadnit.
  2. Následně povedeme debatu o tom, jestli by na to jednotlivé studijní programy měly reagovat, a případně jak. Jestli používání nástrojů AI studentům doporučovat, či je dokonce školit v jejich správném a efektivním používání, nebo je spíš nedoporučovat, mlčet o nich či hledat způsoby, jak je (alespoň částečně) zakázat.
  3. V posledním bloku budeme přemýšlet o tom, jak konkrétně by se kvalifikační práce mohly proměnit, aniž by to znamenalo snížení náročnosti studijního programu. Budeme procházet tyto otázky: Je možné diplomové práce úplně zrušit? Dává smysl omezit jejich rozsah? Jak jinak než v současnosti může vypadat zadání diplomové práce (diplomový úkol)? Jak se může proměnit spolupráce se školitelem práce? Jak se muže proměnit obhajoba diplomové práce?
  4. Jaké další otázky nás k tématu kvalifikačních prací v čase AI napadají? Budeme sdílet své zkušenost i nápady.

Seminář bude veden formou diskuze. Jeho smyslem není všechny přesvědčit o jednom či druhém názoru, ale vytvořit prostor pro bezpečné, otevřené naslouchání a hledání toho, jak by se kvalifikační práce v éře nástrojů umělé inteligence mohly posunout a jakým způsobem to případně udělat. Seminář je určen zejména garantům studijních programů, garantům předmětů a vedoucím kvalifikačních prací.

Registrace na akci