Kurzy IT kompetencí pro zaměstnance

Obsah jednotlivých úrovní školení

⇒ MS.W.01 | MS Word I. pro kancelářskou praxi (dotace 12 hodin)

Opakování základů | Úprava a formátování textu, formátování odstavců | Nahrazování speciálních znaků | Vytváření dokumentů na základě připravených šablon | Práce s tabulátory | Implicitní tabulátory | Vlastní tabulátory | Tvorba tabulky | Návrh tabulky | Úprava tabulky | Grafika | Vkládání obrázků a nastavení jejich formátu | Vkládání tvarů a čar | Opravy obrázku (barva, jas, kontrast nebo ostrost) | Vkládání diagramů SmartArt | Ohraničení a stínování odstavců | Záhlaví a zápatí | Význam | Vložení textu do záhlaví a jeho úprava | Číslování stránek | Vložení data a času, jejich aktualizace | Pozadí stránek | Použití ohraničení stránky | Vytvoření pozadí a vodoznaku | Konce stránek | Vložení a odstranění konce stránky | Vytvoření titulní strany | Styly | Efektivní formátování pomocí stylů | Použití předdefinovaných | Změna a definice vlastních stylů | Hromadná korespondence | Seznámení s možnostmi hromadné korespondence | Definice datového souboru (kde ho vzít, příp. jak ho vytvořit) | Vytvoření dopisů, obálek, štítků a adresáře | Vkládání speciálních znaků | Vkládání kalendářních dat a časových údajů | Vkládání vlastností dokumentů | Rukopisné rovnice | Automatické opravy a text | Používání auto oprav | Rychlé části dokumentu, stavební bloky

MS.W.02 | MS Word II. pro pokročilé (dotace 6 hodin)

Tvorba formulářových šablon | Karta vývojář | Formulářová pole | Křížové odkazy | Záložky | Hromadná korespondence | Propojení externích dat | Tvorba štítků | Tvorba obálek | Záznam makra | Ukázka záznamu makra (čištění pevných mezer, čištění nadbytečných odstavců

 
MS.E.01 | MS Excel I. pro kancelářskou praxi (dotace 12 hodin)

Opakování základů | Zadávání čísel, kalendářního data a času | Formát čísel | Opakování tvorby vzorců | Nabídka Vložit jinak, Najít a nahradit | Relativní a absolutní adresace | Kopírování vzorců relativně (buňky bez znaku dolaru) | Kopírování vzorců absolutně (buňky se znakem dolaru) | Automatické vyplňování řadami údajů | Vyplnění sloupce číselnou řadou | Vyplnění sloupce datumovou řadou | (Dynamické doplňování) | Další funkce | Vyhledávací funkce SVYHLEDAT | Logická funkce KDYŽ | Funkce pro zaokrouhlování ZAOKROUHLIT, ROUNDUP, ROUNDDOWN | Textové funkce ZLEVA, ZPRAVA, ČÁST, DÉLKA | Slučování a rozdělování sloupců | Rozdělení sloupce na více sloupců pomocí nástroje Text do sloupců | Funkce CONCAT a operátor & | Funkce TEXTJOIN | Funkce Dynamické doplňování | Podmíněné formátování | Formátování při splnění nastavených kritérií | Datové čáry | Práce se seznamem dat | Nástroj Odebrat duplicity | Rozšířené možnosti řazení a filtrování dat | Filtry textu, filtry čísel, filtry kalendářních dat | Filtrování a řazení podle formátu | Úvod do kontingenčních tabulek | Definice, vytvoření, rozložení | Základy vytváření grafů | Vytvoření grafu | Úprava grafu | Změna vstupních zdrojových dat | Používání komentářů | Vkládání, odstranění, zobrazení komentářů a poznámek

MS.E.02 | MS Excel II. pro pokročilé (dotace 12 hodin)

Vyhledávací funkce | Funkce SVYHLEDAT, VVYHLEDAT | Funkce INDEX, POZVYHLEDAT | Funkce XLOOKUP (Excel 365) | Propojení externích dat | Načítání dat z externích tabulek | Načítání dat z více listů | Načítání dat ze složky | Načítání dat z webu | Relace 1:N | Automatizace kontingenčních tabulek | Nastavení zdroje dat | Tvorba kontingenčních tabulek | Propojení více kontingenčních tabulek na jeden filtr | Vzorce v kontingenčních tabulkách | Kontingenční grafy | Záznam makra | Nahrávání maker | Automatizace postupů


Instrukce ke školení

  • K semináři je potřeba počítač nebo notebook s funkčními reproduktory a mikrofonem.
  • Budete-li sedět se svými počítači s více lidmi pohromadě v jedné místnosti, je nezbytné mít ještě sluchátka, nejlépe s mikrofonem.
  • Dobré a stabilní připojení k internetu.
  • Naprosto ideální by bylo mít dva monitory, respektive k notebooku připojený monitor. Ale není to podmínkou.

Lektor školení:

Bc. Tomáš SOBOTKA

Vystudoval obor Provoz a ekonomika na České zemědělské univerzitě v Praze.
Od roku 2011 se aktivně věnuje školení a vzdělávání z oblasti Microsoft Office (od základů až po pokročilou úroveň).

Certifikace lektora: ECDL, MOS, MPS