{:cz}Přehled nástrojů pro webináře{:}{:en}Overview of webinar tools{:}

{:cz}Centrum pro podporu e-learningu ve spolupráci s 1. LF a LFP nabízí celouniverzitní využití následujících konferenčních platforem, které lze uplatnit při online výuce formou webináře.

Adobe Connect

Adobe Connect je videokonferenční nástroj pro synchronní a asynchronní výuku. Umožňuje ukládání, distribuci a přehrávání multimediálního výukového obsahu skupinám uživatelů. Dále zajišťuje uskutečňování výuky v reálném čase tzv. webináře a online setkávání vědeckých studijních skupin v konferenčních místnostech. Je to LMS (Learning Management system).

ZOOM

ZOOM je videokonferenční nástroj vhodný pro realizaci online výuky. Je vhodný pro video konference nebo webináře. Zoom umožňuje, jak běžné funkce ztišení mikrofonů účastníků, sdílení plochy, chatování mezi účastníky nebo zaznamenávání konference ve formě videa, tak funkce pokročilé jako možnost sdílení prezentace, přepínání na whiteboard nebo zadávání předem připravených anket.

MS Teams

Microsoft Teams je online nástrojem suplujícím prezenční setkávání v rámci třídy, kruhu a dalších organizovaných skupin studentů s vyučujícím. Nejedná se tradiční LMS (learning management system, česky systém pro řízení studia), jako je např. Moodle. MS Teams nabízí prostor pro organizační komunikaci, online přednášky a sdílení materiálů.

TIP: Nejste si jisti, jak na videokonference v on-line výuce?

Tým celoživotního a distančního vzdělávání na Západočeské univerzitě v Plzni připravil skvělý návod na to, jak pracovat metodicky s vedením webinářů. Neměl by vám uniknout.

Odkaz zde: https://czv.zcu.cz/jak-na-synchronni-e-learning-infografika/{:}{:en}The E-learning Support Center in cooperation with the First Faculty of Medicine and the Faculty od Medicine in Pilsen offers the university-wide use of the following conference platforms, which can be used for online learning in the form of a webinar.

Adobe Connect

Adobe Connect is a videoconferencing tool for synchronous and asynchronous learning. It enables storage, distribution and playback of multimedia learning content to groups of users. It also provides real-time webinars and online meetings of scientific study groups in conference rooms. It is an LMS (Learning Management System).

For more information, click here: https://dl.cuni.cz/en/adobe-connect/

To enter into Adobe Connect, click here: https://el.lf1.cuni.cz/

ZOOM

ZOOM is a videoconferencing tool applicable to online learning. It is suitable for video conferences or webinars. Zoom enables both the common features of muting attendees‘ microphones, sharing desktop, chatting between participants or recording video conferences, as well as advanced features such as sharing presentations, switching to a whiteboard or pre-polling.

For more information, click here: https://dl.cuni.cz/en/zoom/

To enter into ZOOM, click here: https://lfp-cuni.zoom.us/

MS Teams

Microsoft Teams is an online tool substituting face-to-face meetings within a classroom, circle and other organized groups of students with the teacher. It is not a traditional LMS (learning management system), such as Moodle. MS Teams offers space for organizational communication, online lectures and material sharing.

For more information, click here: https://dl.cuni.cz/ms-teams/

To enter into MS Teams, click here: https://office365.cuni.cz/

TIP: Not sure how to use videoconferences in distance education?

Tips for making appropriate use of videoconferencing systems for on-line teaching at universities during an epidemic you can find here:

PDF download: https://czv.zcu.cz/wp-content/uploads/synchronous_e-learning_def.pdf

 {:}

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.