Plánovaný upgrade Moodle UK

CZ | V době od 3. do 11. srpna dojde již tradičně k plánovanému upgradu všech systémů Moodle UK. I přesto, že práce budou probíhat především o víkendu a v nočních hodinách, počítejte prosím s krátkodobými výpadky systému či jeho funkcí. Jednotlivé instalace budou procházet revizí tak, aby nebyly ohroženy předem nahlášené aktivity, jako např. přijímací řízení apod. | DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

EN | From 3 to 11 August, all Moodle UK systems will be upgraded as usual. Although the work will take place mainly at the weekend and during the night hours, please allow for short-term interruptions to the system or its functions. Individual installations will be undergoing revision so that previously reported activities are not compromised. | THANK YOU FOR YOUR UNDERSTANDING.

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.