Nástroje AI v práci vyučujících na UK: sdílení zkušeností a inspirace

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na Setkání akademických pracovníků UK, kteří se aktivně zapojují do zavádění nástrojů AI do práce akademických pracovníků, či kteří se o nástroje AI zajímají.

Diskusí účastníky provedou Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. (FF UK); RNDr. Čestmír Štuka, MBA, Ph.D. (1. LF UK), JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. (PF UK), MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. (1. LF UK) a Mgr. Jan Zeman, Ph.D. (1. LF UK).

Na setkání budou sdíleny dobré praxe akademiků, kteří nástroje AI ve své práci využívají a na svých fakultách své zkušenosti předávají dál v podobě nejrůznějších školení. Setkání má přispět do mozaiky diskusí, které pořádá nejen Univerzita Karlova, ale i další vysoké školy v ČR i zahraničí. 

Odborným garantem akce je Mgr. et Mgr. David Hurný, člen kolegia rektorky pro rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků. Setkání se koná pod záštitou platformy Paedagogium ve spolupráci s Ústřední Knihovnou UK.

  • Termín konání: 3. 5. 2024 od 10:00-12:00 hodin
  • Akce se bude konat hybridně, v prostorách Malé auly Karolina, Ovocný trh 541/3, Praha 1 a bude přenášena online v MS Teams.
  • Registrace ve vzdělávacím portále. V přihlášce je nutné zvolit jeden z termínů, které se liší pouze formou, prezenčně (kapacita 49 osob) či online (kapacita 200 osob).

Těšíme se na Vaši účast!

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.