Jak nahradit prezenční výuku distančním vzděláváním?

Centrum pro podporu e-learningu si Vás dovoluje upozornit na některé rady, náměty a tipy zveřejněné na internetu, které se nám zdají být zajímavé a velmi vhodné pro realizaci distanční formy výuky.

MŠMT zveřejnilo na svých stránkách  velmi užitečná doporučení, jak zajistit výuku na školách v době koronakrize. Můžete se zde seznámit s doporučeními, která byla přijata na jiných vysokých školách např.  ZČU a MUNI. Obzvlášť nás zaujaly metodické poznámky pro vysokoškolské učitele, jejichž tvůrcem je odbornice na distanční vzdělávání PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D. 

Za velmi přínosné lze též považovat fórum E-learning na Wikiskriptech 1.LF UK. V sekci elektronická podpora výuky jsou velmi přehledně členěny různé e-learningové nástroje podle výukových záměrů. Pedagog si zvolí, jakou výukovou strategii chce realizovat a podle toho jsou mu nabídnuty vhodné možnosti.

Článek Možnosti distanční výuky nejen na UK na webu CCŽV UK shrnuje, které nástroje pro distanční výuku poskytuje pedagogům naše univerzita a také přináší přehled dalších nástrojů, které jsou vhodné pro distanční vzdělávání a většinou jsou zdarma k dispozici.

 Též bychom chtěli upozornit na služby, které vysokoškolským studentům a pedagogům nabízí Cesnet. Ani během epidemie COVID-19 Cesnet své služby neomezuje a poskytuje mnoho různých nástrojů, které mohou využít všechny Vysoké školy.

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.